Entreprenør afdelingen

I vores Belægning & Entreprenør afdeling, har vi altid et godt tilbud og et konstruktivt løsningsforslag…. også de mere krævende.

Alle belægningsopgaver følger “Dansk standard for belægning” hvilket betyder sikkerhed for dig.

Vi tilbyder:

  • Etablering / rep. af P-pladser, veje og fortov
  • Etablering / rep. af Indkørsler, gangstier og terrasser
  • Etablering / rep. af Plantemure og plantekummer
  • Asfaldt, nyanlæg og reparation
  • Nedgravning af div. kabler og ledninger samt reetablering
  • Alle former for gravearbejde og jordarbejder
  • Levering af jord, grus, sten, rør og brøndgods