Inspektion/rensning af Tagrender

En fast løbende inspektion og rensning af tagrender, er der rigtig god økonomi i. Ødelagte eller stoppet tagrender kan give skader på de øvrige bygningsdele, og kan give en økonomisk lussing i form af skadeudbedring.

Hvis der opstår skader på en bygning pga. af manglende vedligeholdelse af tagrender, kan dette give problemer med forsikringen og en evt. dækning af skader.

Hos Dreiers Have & Ejendomsservice har vi både værktøjet og ekspertisen til, løbende at hjælpe med rensning og vedligeholdelse af jeres tagrender.

Vi kommer alle vegne – også i højden.

Ring eller skriv til os og vi vil give jer et godt uforpligtende tilbud på netop jeres behov for rensning / vedligeholdelse af tagrender.